5 ขั้นตอนการใช้ Voucher และการเลือกคอร์สภายใต้สิทธิ์ดังกล่าว
หากคุณไม่ใช้รหัสที่ได้รับนี้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คุณจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 1
ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของ FutureLearn